Saunový svět


 

O sauně

Saunování nás provází již několik tisíc let, kdy pocení a teplo vždy mělo blahodárný účinek na organismus člověka. Saunu, tak jak ji známe, jsme převzali převážně z tradic skandinávských zemí - především Finska. Z finštiny jsme převzali výraz 'sauna', to znamená teplá místnost, proto ji dodnes označujeme spojením  'finská sauna'. I když se sauna od těchto časů změnila, základní smysl sauny zůstal stejný - odpočinek, relaxace a klid.

Bohužel v dnešní uspěchané době je těžké dodržet původní význam těchto termínů a mnoho lidí se do sauny přijde spíše vyřádit než relaxovat. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste uvedená základní pravidla saunování dodržovali a chovali se tiše. Naši saunu navštěvují i děti, proto prosíme, važte i svůj slovník. Prosíme také o respektování všech pravidel a pokynů obsluhy sauny. Ve Finsku existuje přísloví, že se každý musí v sauně chovat tak jako v kostele, a také, že Fin umí mlčet v několika jazycích. Spojení mezi saunou a klidnou náturou pravděpodobně vychází z faktu, že saunaři jsou téměř obnažení a soustředí se na pocity svého těla.

Díky sauně posilujeme imunitu našeho těla, stimulujeme detoxikaci organismu, vracíme pokožce pružnost a po psychické stránce se budeme cítit velice uvolněně.

Provozní dobu a saunové ceremoniály najedete na zde.

Ceník saunového světa - ZDE.

 

Jaké sauny si u nás užijete:

 • Finská sauna
 • Slaná římská lázeň
 • Turecká parní lázeň se světelnou terapií
 • Slaná římská lázeň
 • Infra kabiny
 • Ochlazovací bazének, ochlazovací sprchy (i s regulací teploty vody), ochlazovací džber
 • Sauna bar s výběrem nápojů a drobného občerstvení.

Okamžitá kapacita saunového světa je 26 osob.   

 

Saunařské desatero aneb správný postup lázně v sauně:

 1. Před vstupem v šatně odložte veškerý oděv, prádlo a ozdoby (šperky, hodinky a jiné), vezměte si ručník, prostěradlo.
 2. V očistných sprchách se důkladně omyjte mýdlem, osprchujte se teplou vodou a před vstupem do prohřívárny se osušte.
 3. Při první návštěvě prohřívárny si sedněte nebo lehněte na vlastní prostěradlo, které umístěte pod celé své tělo včetně chodidel. Optimální teplota je 75°C (cca 1m nad podlahou). Při pocení je třeba masírovat pokožku rukama nebo vlastním kartáčem.
 4. Po odchodu z prohřívárny (doba pobytu optimálně 12-15 min) si teplou vodou osprchujte celé tělo a jděte se ochladit do ochlazovacího bazénku. K ochlazení můžete použít i sprchu.
 5. Do bazénku vstupujte pomalu a ponořte pod vodu celé tělo včetně hlavy.
 6. Před dalším vstupem do prohřívárny se osušte a lehněte si na vyšší pryčnu. Teploty nad 90°C nejsou vhodné. Vyšším teplotám je lépe vystavovat končetiny než hlavu.
 7. Střídání prohřátí a ochlazení se obvykle opakuje 3x. Malé děti by se měly saunovat na nejnižší pryčně po kratší dobu (cca 8 min). Po posledním prohřátí a ochlazení se osprchujte vlažnou vodou a omyjte vlasy šamponem.
 8. Do odpočívárny vstupujte po dostatečném ochlazení, na lehátku se přikryjte a odpočívejte. Dopřejte klid sobě, ale i ostatním.
 9. Vypocené tekutiny doplňujte minerálními vodami a ovocnými šťávami. Měli byste doplnit stejné množství vody, které jste vypotili. Při dodržení zásad je to asi 2,5l-3l vody.
 10. Po sauně vynechte intenzivní tělesnou námahu. Vhodná je chůze pěšky k domovu. Vysušenou pokožku je dobré ošetřit krémem. Pokud následuje nerušený spánek, je skvělý pocit ze saunování zaručen.

 

Pravidla dětského saunování:

 1. Dítě od 1 roku, které zvládá základní hygienické návyky, je vždy v doprovodu rodiče.
 2. Saunový svět je bezplavková zóna, v jejím areálu se pohybujete pouze v prostěradle (rodiče i děti).
 3. Před vstupem do saunovacího prostoru se vy i dítě osprchujte teplou vodou a mýdlem a osušte se ručníkem.
 4. Při pobytu v prohřívárně  sledujte své dítě, zda se mu dobře dýchá a zda příliš nečervená.
 5. Délka pobytu v prohřívárně je individuální podle momentálního stavu a potřeb dítěte, obvykle 3-10 minut. V prohřívárně dítě zabavte např. říkankami, hrami nebo povídáním.
 6. Ochlazování začněte osprchováním vlažnou až mírně teplou vodou, samotné ochlazování provádějte buď postupným ochlazováním proudu vody ve sprše nebo pobytem na chladném vzduchu. Děti není potřeba nutit ponořit se do ochlazovacího bazénku.
 7. Po dostatečném ochlazení následuje buď krátká relaxační fáze v odpočívárně nebo další vstup do prohřívárny. Vhodné je aplikovat 2-4 cykly.
 8. Po dokončení saunování dopřejte sobě i svému dítěti alespoň 10minutový odpočinek v odpočívárně. Zde používejte suchý ručník či osušku.
 9. Dítě by mělo do sauny chodit dobrovolně, nemá smysl jej nutit, pokud se mu nechce.
 10. Dodržujte pitný režim. Nejvhodnějšími nápoji jsou vlažný čaj nebo voda, případně ředěné ovocné šťávy. Studené nápoje dětem nepodávejte.
 11. Dbejte pokynů obsluhy saun a mějte na paměti, že Vaše dítě vydrží mnohem méně než Vy. Pro příjemný pocit ze saunování platí pravidlo někdy je lepší méně nežli více. A pokud se chcete k saunování vracet, platí to dvojnásob.
 12. Před opuštěním sauny důkladně vysušte dítěti vlasy a přiměřeně ho oblečte.

Máte-li k saunování děti další dotazy obraťte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Návštěvní řád

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 1. Návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy nebo personálu.
 2. Dětem mladších 15-let je přístup do sauny povolen jen s doprovodem osoby starší 18-ti let.


Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení saunového světa a při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 3. Návštěvníci vstupují do potíren nazí. Z hygienických důvodů se při sezení na lavicích potíren a lehátkách odpočívárny používá k podložení celého těla prostěradlo nebo ručník.
 4. Před vstupem do ochlazovacího bazénku se musí návštěvník osprchovat.
 5. Každý návštěvník je povinen upozornit personál na případné nedostatky nebo porušování návštěvního řádu.
 6. Ze saunového světa bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který bude porušovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.


V saunovém světě je zakázáno

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • Vnášet vlastní potraviny a nápoje.
 • Kouřit a požívat tvrdé alkoholické nápoje.
 • Manipulovat se zařízením a vybavením.
 • Pohybovat se v prostoru potíren v obuvi.

 
Zákaz vstupu do saunového světa a dalších prostor

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi.
 • Osobám nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc.
 • Osobám pod vlivem alkoholu nebo drog.

Návštěva saunového světa je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní odpovědnost.  Správný postup lázně je uveden v saunařském desateru.

 
Zpracování osobních údajů

Vstupem do výše uvedených prostor bere návštěvník na vědomí, že provozovatel provádí záznam, shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a návštěvník s tímto shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pomocí kamerového systému vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Účel zpracování osobních údajů:
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví návštěvníků a ochrany jejich majetku, jakož i majetku provozovatele. Tyto osobní údaje budou zachovány maximálně po dobu 7 dní ode dne jejich pořízení.

Prohlášení provozovatele:
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

 

 

Otevírací doba

Aktuálně

Bazén 30 °C
Whirpool 34 °C
Venek °C

Webkamera

Fotogalerie

Kde nás najdete?

Aquapark Olešná

Nad Přehradou 2447, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°39'47.0"N, 18°18'30.9"E

Kontakt na recepci

Tel.: 558 638 754 - informace