2008 Řecké dny


Tématicky zaměřená akce s propagací Řecké kulktury, zvyklostí, národní kuchyně a země jako cestovní destinace.

Akce se konala za významné podpory Greek National Tourism Organisation (GNTO).

Partnery akce byli FIRO-Tour, a.s. a Beskdyské Informační Centrum