V případě, že nebude abonentní čip použit alespoň 1x v posledních dvou po sobě jdoucích letech, bude tento čip a účet deaktivován a to bez náhrady zůstatku na čipu či účtu. Abonent ztrácí dále možnost používat stávající účet.


Tak neváhejte a navštivte nás co nejdříve ;-)


Tým aquaparku Olešná